Redwave Produkter

2
Yes
None
1
1000000
Name...
/redwave-produkter/
Produkter vi säljer från Redwave. Kontakta oss gärna om du har frågor om dessa eller andra Redwave maskiner.
Thumbnail
Redwave 2i
Redwave 2i Image

Redwave 2i – för material och färgigenkänning

Material

 • Kommunalt fastavfall
 • RDF/SRF
 • Plastsortering
 • Pappersortering
 • Plast från glasförpackningar

Fördelar

 • Intelligent interaktivitet
 • Realtidsåtkomst och övervakning
 • Sensorfusion
 • Kvalitetsoptimering
 • Bekvämt underhåll
 • Användarvänlighet under drift
Teknisk specification Redwave 2i:
Sensor teknologi Sensorfusion – kombinerar nära infraröda sensorer, RGB-kameror och metalldetektorer
Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave NIR
Redwave NIR Image
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material

Redwave NIR – för materialigenkänning

Material

 • Pappersortering
 • Plastsortering
 • Glassortering

Fördelar

 • Bevisat system för materialigenkänning
 • Flera olika applikationsmöjligheter
Teknisk specification Redwave NIR:
Sensor teknologi Sensorfusion – kombinerar nära infraröda sensorer, RGB-kameror och metalldetektorer
Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm
Kapacitet Beroende på material och uppgift
Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave NIR-SSI
Redwave NIR-SSI Image
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material

Redwave NIR-SSI – för materialigenkänning

Material

För finsortering av material

 • flakes
 • medicinsk avfall
 • e-skrot
 • PVC-separation

Fördelar

 • Hög upplösning för fint material
 • Utmatning från ovan eller nedan
 • Flera olika applikationsmöjligheter
Teknisk specification Redwave NIR-SSI:
Sensor teknologi Sensorfusion – kombinerar nära infraröda sensorer, RGB-kameror och metalldetektorer
Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm
Kapacitet Beroende på material och uppgift
Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave C
Redwave C Image
1. Matare 2. Ljuskälla 3. Kameralåda 4. Ventiler och munstycken 5. Avdelare

Redwave C – för färgigenkänning

Material

Färgigenkänning

 • Plast
 • E-skrot
 • Glas
 • Med flera
Teknisk specification Redwave C:
Sensor teknologi Högupplösta RGB-sensorer
Sorteringsbredd 1000/2000/2400 mm
Kapacitet Beroende på material och uppgift
Utmatning Två eller tre-vägssystem
Storlekar Från 3 till 300 mm
Redwave NIR-SSI/C
Redwave NIR-SSI/C Image
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material

Redwave NIR-SSI/C – för material och färg-igenkänning

Material

Finmaterialsortering

 • Flakes
 • Medicinsk avfall
 • e-skort
 • PVC-separation

Fördelar

 • Hög upplösning av fint material
 • Utmarning från ovan eller nedan
 • Flera olika applikationsmöjligheter
Teknisk specification Redwave NIR-SSI/C:
Sensor teknologi Infraröd spektroskopi med extra kamera för att känna igen material och färger (NIR/C)
Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm
Kapacitet Beroende på material och uppgift
Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave NIR/C
Redwave NIR/C Image
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material

Redwave NIR/C – för material och färgigenkänning

Material

 • Pappersortering
 • Plastsortering
 • PET-flaskor

Fördelar

 • Igenkänning och separation av olika material och färger i ett sorteringssteg
 • Bevisat system för materialigenkänning
 • Flera olika applikationsmöjligheter
Teknisk specification Redwave NIR/C:
Sensor teknologi Infraröd spektroskopi med extra kamera för att känna igen material och färger (NIR/C)
Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm
Kapacitet Beroende på material och uppgift
Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave CX/CXF
Redwave CX/CXF Image
1. Matare 2. Glasruta 3. Kamerabehållare 4. LED-ljusbehållare 5. Framventiler och munstycken
6. Bakre ventiler och munstycken 7. Utmatare A (framifrån) 8. Utmatare B (bakifrån) 9. Passerande

Redwave CX/CXF – för färgigenkänning

Material

 • Keramik, stenar, porslin och metaller
 • Färgsortering
 • En rad olika typer av glas (laminerat glas, akrylglas, transparenta plastkomponenter etc.)

Fördelar

 • Unik teknologi
 • Hög kapacitet, hög kvalitet och hög avkastning på sortering
 • Modulär 2-vägs eller 3-vägs design
 • Pålitlig och användarvänlig drift
 • Låg tryckluftsförbrukning
 • Lågt underhållskrav

REDWAVE CX och CXF-enheter är mycket effektiva 2-vägs och 3-vägs sorteringssystem. Den unika 3-vägsdesignen erbjuder samma höga prestanda i det första och andra utkastet. Med en utmatning framifrån och en bakifrån är avståndet och tiden mellan materialskanning och utstötning helt lika för båda systemen. Detta nya koncept i kombination med den nya högprestandventilen och munstycksarrangemanget möjliggör kompakta sorteringsanläggningar med mindre sorteringssteg men utan att förlora kvalitet och avkastning.

Bearbetningsanläggningar kan därför utformas med ett mindre antal sorteringsmaskiner och därmed en mer kompakt design.

Teknisk specification: Redwave CX: Redwave CXF:
Sorteringsbredd 750 och 1500 mm 500 och 1000 mm
Sensorsystem Högupplöst färgkamera Högupplöst färgkamera
Ljustkälla Kraftfull LED Kraftfull LED
Utmatningsventiler 240 munstycken på 1500 mm 240 munstycken på 1000 mm
Ventiler och munstyckeavstånd 6.25 mm 4.17 mm
Storlek på sorteringsbart material 6 till 50 mm 2 till 12 mm
Kapacitet upp till 16 t/h upp till 8 t/h
Redwave XRF-G
Redwave XRF-G Image

Redwave XRF-G – för igenkänning av material efter kemisk sammansättning

Material

 • Separation av blyglas och glaskeramik

Fördelar

 • Separering av keramiskt och blyglass i ett steg
 • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
 • Hög genomströmningshastighet
 • Noggrann detektering av material, därför blir det inga fel bedömningar som med andra tekniker (t.ex fluorescenseffekt orsakad av annan icke blyhaltig UV-detektering av blyglas)
Teknisk specification Redwave XRF-G:
Sensor teknologi EDXRF-energidispersiv röntgenfluorescensspektrometer
Sorteringsbredd 450/900/1370 mm
Kapacitet upp till 28 t/h beroende på sorteringsbredd
Matning Beltsystem, 2 väg eller 3 väg
Sorterbar storlek från 6 mm till 60 mm
Redwave XRF-M
Redwave XRF-M Image

Redwave XRF-M – för igenkänning av material efter kemisk sammansättning

Material

 • E-Skrot, Skrotmetall (Bromerad plast, Skärmglas, Avfall full med värdefulla eller återvinningsbara metaller (Cu, mässing, silver, etc.)

Fördelar

 • En hög nivå av detektion garanteras även med material som är smutsigt eller på annat sätt förorenat
 • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
 • Materialanalys av matnings materialet
 • Färgoberoende igenkänning är möjlig (till exempel för sortering av aluminium, zink, rostfritt stål)
 • Sortering av olika typer av legeringar möjlig med samma maskin
 • Betydande ökning av mervärdet av de sorterade metallfraktionerna
Teknisk specification Redwave XRF-M:
Sensor teknologi EDXRF-energidispersiv röntgenfluorescensspektrometer
Sorteringsbredd 900/1370 mm
Kapacitet upp till 30 t/h beroende på sorteringsbredd
Matning Rännsystem, 2 väg eller 3 väg
Sorterbar storlek från 15 mm till 120 mm
Redwave ROX-C-ROX-NIR-ROX-NIR/
Redwave ROX-C-ROX-NIR-ROX-NIR/ Image

Redwave ROX-C-ROX-NIR-ROX-NIR/C – för färg och material igenkänning

Material

 • Industrimetall
  (kalksten, kalcit, dolomit, magnesit, kvarts, talc, fältspat, bauxit etc.)
 • Ädelstenar
  (diamanter, topas, akvamarin, tanzanit etc.)

Fördelar

 • Enkel eller dubbelsidig skanning
 • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
 • Upp till 2000 mm arbetsbredd
 • Alternativ för flera sensorsystem
 • Olika användningsområden
 • Bevisad teknik
Teknisk specification Redwave ROX:
Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc)
Sorteringsbredd Upp till 2000 mm
System Rem eller Kana
Materialstorlek 3 till 300 mm
Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek
Matning Rännsystem, 2 väg
Redwave ROX-CC
Redwave ROX-CC Image

Redwave ROX-CC – för färgigenkänning, dubbelsidig skanning

Material

 • Industrimetall
  (kalksten, kalcit, dolomit, magnesit, kvarts, talc, fältspat, bauxit etc.)
 • Ädelstenar
  (diamanter, topas, akvamarin, tanzanit etc.)

Fördelar

 • Enkel eller dubbelsidig skanning
 • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
 • Upp till 2000 mm arbetsbredd
 • Alternativ för flera sensorsystem
 • Olika användningsområden
 • Bevisad teknik
Teknisk specification Redwave ROX:
Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc)
Sorteringsbredd Upp till 2000 mm
System Rem eller Kana
Materialstorlek 3 till 300 mm
Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek
Matning Rännsystem, 2 väg
Redwave ROX-XRF-S
Redwave ROX-XRF-S Image

Redwave ROX-XRF-S – för igenkänning av kemisk sammansättning

Material

 • Sortering av malmer med olika materialinnehåll
 • Separation av malmer med oönskade inslag
 • Sortering av mineraler enligt önskad renhetsgrad
 • Sortering av manganmalm i olika kvalitetsklasser på grundval av manganhalten och andra existerande material (t.ex Fe)
 • Sortering i förhållande mellan olika element, t.ex: Mn/Fe

Fördelar

 • Enkel eller dubbelsidig skanning
 • Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter
 • Upp till 2000 mm arbetsbredd
 • Alternativ för flera sensorsystem
 • Olika användningsområden
 • Bevisad teknik
Teknisk specification Redwave ROX:
Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc)
Sorteringsbredd Upp till 2000 mm
System Rem eller Kana
Materialstorlek 3 till 300 mm
Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek
Matning Rännsystem, 2 väg
Redwave SAS
Redwave SAS Image

Redwave SAS – Provsvarsanalyssystem för glas/plast/papper/trä/metall/e-skrot/mineraler

Inmatningsanalys

Prover tas från ingångsmaterialet från olika matare för att analyseras före bearbetning. För materialet matas genom ett REDWAVE SAS (Sample Analyzing System).

Utmatningsskvalitetskontroll

Prov av slutproduktströmmen går genom REDWAVE SAS (Sample Analyzing System) för kontroll och analys av slutproduktens kvalitet.

Fördelar

 • Automatiserad kvalitetskontroll av högvolymprover eller strömmar
 • Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll redan under sorteringsprocessen
 • Tydligt strukturerad grafik
 • Arkivering av tidigare analyser och övervakning över en lång period
 • Certifierat resultat för kunder och leverantörer
Redwave PMCS
Redwave PMCS Image

De enskilda sorteringsstegen analyseras permanent för att kontinuerligt övervaka och optimera den kompletta sorteringsprocessen.
1. REDWAVE specifikationer
2. Belastning på hela REDWAVE
3. Belastning på varje kanal i REDWAVE
4. Signal för att minska/öka inmatningen, för att få REDWAVE till normal belastning.
5. REDWAVE visar 25, median och 75 mätpunkter. Om värdena ligger utanför intervallet är ingångsmaterialets storlek inte korrekt.

Redwave PMCS – Processövervakning och styrsystem för glas/plast/papper/trä/metall/mineraler

Processövervakning och styrsystem

För kontinuerlig övervakning och kontroll av den kompletta sorteringsprocessen

Fördelar

 • Garanterat optimal prestanda av sorteringsprocessen och återhämtning av högkvalitativa återvunna produkter
 • Automatiserad kvalitetskontroll av högvolymprover eller strömmar
 • Kontinuerlig produktanalys (kornstorlek, vikt, färgfördelning)
 • Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll redan under sorteringsprocessen
 • Tydligt strukturerad grafik
 • Varningsmeddelande om riktmärken är bristfälliga eller överskridna

Om en av siffrorna är över eller under ett visst tröskelvärde skickas en varning eller en begäran om åtgärd till anläggningskontrollsystemet.

Redwave +M
Redwave +M Image

Redwave +M – MetallSensor för Olika metaller (aluminium, koppar, järn, rostfritt stål), E-skrot, orenheter i glas etc.

Fördelar

 • Sensorn kan kombineras med andra REDWAVE sorteringsmaskiner (till exempel REDWAVE C)
 • Mycket kompakt, sparar plats
Teknisk specifikation: Redwave +M:
Sensor teknologi Induktionsdetektering
Sorteringsbredd 1000-2800 mm
Redwave 2i Image
Redwave 2i
Redwave 2i – för material och färgigenkänning Material Kommunalt fastavfall RDF/SRF Plastsortering Pappersortering Plast från glasförpackningar Fördelar Intelligent interaktivitet Realtidsåtkomst och övervakning Sensorfusion Kvalitetsoptimering Bekvämt underhåll Användarvänlighet under drift Teknisk specification Redwave 2i: Sensor teknologi Sensorfusion – kombinerar nära infraröda sensorer, RGB-kameror och metalldetektorer Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave NIR Image
Redwave NIR
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material Redwave NIR – för materialigenkänning Material Pappersortering Plastsortering Glassortering Fördelar Bevisat system för materialigenkänning Flera olika applikationsmöjligheter Teknisk specification Redwave NIR: Sensor teknologi Sensorfusion – kombinerar nära infraröda sensorer, RGB-kameror och metalldetektorer Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm Kapacitet Beroende på material och uppgift Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave NIR-SSI Image
Redwave NIR-SSI
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material Redwave NIR-SSI – för materialigenkänning Material För finsortering av material flakes medicinsk avfall e-skrot PVC-separation Fördelar Hög upplösning för fint material Utmatning från ovan eller nedan Flera olika applikationsmöjligheter Teknisk specification Redwave NIR-SSI: Sensor teknologi Sensorfusion – kombinerar nära infraröda sensorer, RGB-kameror och metalldetektorer Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm Kapacitet Beroende på material och uppgift Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave C Image
Redwave C
1. Matare 2. Ljuskälla 3. Kameralåda 4. Ventiler och munstycken 5. Avdelare Redwave C – för färgigenkänning Material Färgigenkänning Plast E-skrot Glas Med flera Teknisk specification Redwave C: Sensor teknologi Högupplösta RGB-sensorer Sorteringsbredd 1000/2000/2400 mm Kapacitet Beroende på material och uppgift Utmatning Två eller tre-vägssystem Storlekar Från 3 till 300 mm
Redwave NIR-SSI/C Image
Redwave NIR-SSI/C
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material Redwave NIR-SSI/C – för material och färg-igenkänning Material Finmaterialsortering Flakes Medicinsk avfall e-skort PVC-separation Fördelar Hög upplösning av fint material Utmarning från ovan eller nedan Flera olika applikationsmöjligheter Teknisk specification Redwave NIR-SSI/C: Sensor teknologi Infraröd spektroskopi med extra kamera för att känna igen material och färger (NIR/C) Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm Kapacitet Beroende på material och uppgift Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave NIR/C Image
Redwave NIR/C
1. Accelerationsband 2. Ljuskälla 3. Utmatningsenhet 4. Sensorenhet 5. Drivningsrulle 6. Passmaterial 7. Utmatat material Redwave NIR/C – för material och färgigenkänning Material Pappersortering Plastsortering PET-flaskor Fördelar Igenkänning och separation av olika material och färger i ett sorteringssteg Bevisat system för materialigenkänning Flera olika applikationsmöjligheter Teknisk specification Redwave NIR/C: Sensor teknologi Infraröd spektroskopi med extra kamera för att känna igen material och färger (NIR/C) Sorteringsbredd 1200/1600/2000/2400/2800 mm Kapacitet Beroende på material och uppgift Utmatning Två eller tre-vägssystem
Redwave CX/CXF Image
Redwave CX/CXF
1. Matare 2. Glasruta 3. Kamerabehållare 4. LED-ljusbehållare 5. Framventiler och munstycken 6. Bakre ventiler och munstycken 7. Utmatare A (framifrån) 8. Utmatare B (bakifrån) 9. Passerande Redwave CX/CXF – för färgigenkänning Material Keramik, stenar, porslin och metaller Färgsortering En rad olika typer av glas (laminerat glas, akrylglas, transparenta plastkomponenter etc.) Fördelar Unik teknologi Hög kapacitet, hög kvalitet och hög avkastning på sortering Modulär 2-vägs eller 3-vägs design Pålitlig och användarvänlig drift Låg tryckluftsförbrukning Lågt underhållskrav REDWAVE CX och CXF-enheter är mycket effektiva 2-vägs och 3-vägs sorteringssystem. Den unika 3-vägsdesignen erbjuder samma höga prestanda i det första och andra utkastet. Med en utmatning framifrån och en bakifrån är avståndet och tiden mellan materialskanning och utstötning helt lika för båda systemen. Detta nya koncept i kombination med den nya högprestandventilen och munstycksarrangemanget möjliggör kompakta sorteringsanläggningar med mindre sorteringssteg men utan att förlora kvalitet och avkastning. Bearbetningsanläggningar kan därför utformas med ett mindre antal sorteringsmaskiner och därmed en mer kompakt design. Teknisk specification: Redwave CX: Redwave CXF: Sorteringsbredd 750 och 1500 mm 500 och 1000 mm Sensorsystem Högupplöst färgkamera Högupplöst färgkamera Ljustkälla Kraftfull LED Kraftfull LED Utmatningsventiler 240 munstycken på 1500 mm 240 munstycken på 1000 mm Ventiler och munstyckeavstånd 6.25 mm 4.17 mm Storlek på sorteringsbart material 6 till 50 mm 2 till 12 mm Kapacitet upp till 16 t/h upp till 8 t/h
Redwave XRF-G Image
Redwave XRF-G
Redwave XRF-G – för igenkänning av material efter kemisk sammansättning Material Separation av blyglas och glaskeramik Fördelar Separering av keramiskt och blyglass i ett steg Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter Hög genomströmningshastighet Noggrann detektering av material, därför blir det inga fel bedömningar som med andra tekniker (t.ex fluorescenseffekt orsakad av annan icke blyhaltig UV-detektering av blyglas) Teknisk specification Redwave XRF-G: Sensor teknologi EDXRF-energidispersiv röntgenfluorescensspektrometer Sorteringsbredd 450/900/1370 mm Kapacitet upp till 28 t/h beroende på sorteringsbredd Matning Beltsystem, 2 väg eller 3 väg Sorterbar storlek från 6 mm till 60 mm
Redwave XRF-M Image
Redwave XRF-M
Redwave XRF-M – för igenkänning av material efter kemisk sammansättning Material E-Skrot, Skrotmetall (Bromerad plast, Skärmglas, Avfall full med värdefulla eller återvinningsbara metaller (Cu, mässing, silver, etc.) Fördelar En hög nivå av detektion garanteras även med material som är smutsigt eller på annat sätt förorenat Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter Materialanalys av matnings materialet Färgoberoende igenkänning är möjlig (till exempel för sortering av aluminium, zink, rostfritt stål) Sortering av olika typer av legeringar möjlig med samma maskin Betydande ökning av mervärdet av de sorterade metallfraktionerna Teknisk specification Redwave XRF-M: Sensor teknologi EDXRF-energidispersiv röntgenfluorescensspektrometer Sorteringsbredd 900/1370 mm Kapacitet upp till 30 t/h beroende på sorteringsbredd Matning Rännsystem, 2 väg eller 3 väg Sorterbar storlek från 15 mm till 120 mm
Redwave ROX-C-ROX-NIR-ROX-NIR/ Image
Redwave ROX-C-ROX-NIR-ROX-NIR/
Redwave ROX-C-ROX-NIR-ROX-NIR/C – för färg och material igenkänning Material Industrimetall (kalksten, kalcit, dolomit, magnesit, kvarts, talc, fältspat, bauxit etc.) Ädelstenar (diamanter, topas, akvamarin, tanzanit etc.) Fördelar Enkel eller dubbelsidig skanning Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter Upp till 2000 mm arbetsbredd Alternativ för flera sensorsystem Olika användningsområden Bevisad teknik Teknisk specification Redwave ROX: Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc) Sorteringsbredd Upp till 2000 mm System Rem eller Kana Materialstorlek 3 till 300 mm Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek Matning Rännsystem, 2 väg
Redwave ROX-CC Image
Redwave ROX-CC
Redwave ROX-CC – för färgigenkänning, dubbelsidig skanning Material Industrimetall (kalksten, kalcit, dolomit, magnesit, kvarts, talc, fältspat, bauxit etc.) Ädelstenar (diamanter, topas, akvamarin, tanzanit etc.) Fördelar Enkel eller dubbelsidig skanning Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter Upp till 2000 mm arbetsbredd Alternativ för flera sensorsystem Olika användningsområden Bevisad teknik Teknisk specification Redwave ROX: Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc) Sorteringsbredd Upp till 2000 mm System Rem eller Kana Materialstorlek 3 till 300 mm Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek Matning Rännsystem, 2 väg
Redwave ROX-XRF-S Image
Redwave ROX-XRF-S
Redwave ROX-XRF-S – för igenkänning av kemisk sammansättning Material Sortering av malmer med olika materialinnehåll Separation av malmer med oönskade inslag Sortering av mineraler enligt önskad renhetsgrad Sortering av manganmalm i olika kvalitetsklasser på grundval av manganhalten och andra existerande material (t.ex Fe) Sortering i förhållande mellan olika element, t.ex: Mn/Fe Fördelar Enkel eller dubbelsidig skanning Ingen försämring av sorteringseffektivitet genom färgade skåror, smuts, fukt eller etiketter Upp till 2000 mm arbetsbredd Alternativ för flera sensorsystem Olika användningsområden Bevisad teknik Teknisk specification Redwave ROX: Sensor teknologi Beroende på uppgiften, en eller flera sorterings teknologier möjliga. (C, NIR, XRF, etc) Sorteringsbredd Upp till 2000 mm System Rem eller Kana Materialstorlek 3 till 300 mm Kapacitet upp till 30 t/h beroende på materialstorlek och batchstorlek Matning Rännsystem, 2 väg
Redwave SAS Image
Redwave SAS
Redwave SAS – Provsvarsanalyssystem för glas/plast/papper/trä/metall/e-skrot/mineraler Inmatningsanalys Prover tas från ingångsmaterialet från olika matare för att analyseras före bearbetning. För materialet matas genom ett REDWAVE SAS (Sample Analyzing System). Utmatningsskvalitetskontroll Prov av slutproduktströmmen går genom REDWAVE SAS (Sample Analyzing System) för kontroll och analys av slutproduktens kvalitet. Fördelar Automatiserad kvalitetskontroll av högvolymprover eller strömmar Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll redan under sorteringsprocessen Tydligt strukturerad grafik Arkivering av tidigare analyser och övervakning över en lång period Certifierat resultat för kunder och leverantörer
Redwave PMCS Image
Redwave PMCS
De enskilda sorteringsstegen analyseras permanent för att kontinuerligt övervaka och optimera den kompletta sorteringsprocessen. 1. REDWAVE specifikationer 2. Belastning på hela REDWAVE 3. Belastning på varje kanal i REDWAVE 4. Signal för att minska/öka inmatningen, för att få REDWAVE till normal belastning. 5. REDWAVE visar 25, median och 75 mätpunkter. Om värdena ligger utanför intervallet är ingångsmaterialets storlek inte korrekt. Redwave PMCS – Processövervakning och styrsystem för glas/plast/papper/trä/metall/mineraler Processövervakning och styrsystem För kontinuerlig övervakning och kontroll av den kompletta sorteringsprocessen Fördelar Garanterat optimal prestanda av sorteringsprocessen och återhämtning av högkvalitativa återvunna produkter Automatiserad kvalitetskontroll av högvolymprover eller strömmar Kontinuerlig produktanalys (kornstorlek, vikt, färgfördelning) Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll redan under sorteringsprocessen Tydligt strukturerad grafik Varningsmeddelande om riktmärken är bristfälliga eller överskridna Om en av siffrorna är över eller under ett visst tröskelvärde skickas en varning eller en begäran om åtgärd till anläggningskontrollsystemet.
Redwave +M Image
Redwave +M
Redwave +M – MetallSensor för Olika metaller (aluminium, koppar, järn, rostfritt stål), E-skrot, orenheter i glas etc. Fördelar Sensorn kan kombineras med andra REDWAVE sorteringsmaskiner (till exempel REDWAVE C) Mycket kompakt, sparar plats Teknisk specifikation: Redwave +M: Sensor teknologi Induktionsdetektering Sorteringsbredd 1000-2800 mm
Dela gärna på sociala medier