BRT-Hartner

BRT-Hartner

BRT-HARTNER specialiserar sig på design och utrustning för återvinning och sortering av avfall. Maskinerna effektiviserar och automatiserar verksamheten vid anläggningar för avfallshantering runt om i världen. BRT-HARTNER bidrar till kundernas långsiktiga lönsamhet när de tillhandahåller anpassade system och helt integrerade lösningar för sorterings- och återvinningsindustrin.

I Tyskland och i världen har BRT-HARTNER fått kundernas förtroende från privata avfallsleverantörer, kommunala återvinningsanläggningar, avfallshanteringsföretag samt energisektorn och anläggningsteknikföretag. BRT-HARTNER har tillsammans med sina internationella distributionspartners etablerat ett försäljnings- och servicenätverk med fokus på kundnöjdhet.

Visa Produkter från BRT-HARTNER

Dela gärna på sociala medier