Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning. I Sverige återvinns eller förbränns nästan allt avfall och endast en mycket liten del slängs på soptipp.

Aluminium, glas, kartong, papper och plast är exempel på material som kan återvinnas. De olika typerna av material kallas fraktioner.

Kontakta oss så berättar vi mer

Glas

Som din partner inom glasbearbetning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer, vilket garanterar en oöverträffad renhet av sorterade material.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Plast

Som din partner inom plaståtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Papper

Som din partner inom papperåtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Metall

Som din partner inom metallåtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Blandat fast avfall

Som din partner inom blandat fast avfallåtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Avfallsbränsle

Som din partner inom avfallsbränsleåtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Trä

Som din partner inom träåtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Elektronikskrot

Som din partner inom elektronikskrotsåtervinning kan vi erbjuda de mest innovativa sorteringsmetoderna från flera leverantörer.

Bitar med trasiga glasflaskor. Återvinning

Mer information

Dela gärna på sociala medier